Przycisk Anuluj i Pauza

Przycisk wstrzymania i anulowania w trybie inspekcji jest doskonałym narzędziem dla każdego inspektora. Umożliwia on wstrzymanie procesu w dowolnym momencie i zapisanie postępów, aby można było do nich wrócić później.

Funkcja ta może być wykorzystana do poprawy wydajności procesu inspekcji, ponieważ daje inspektorom większą kontrolę nad ich przepływem pracy. Pomaga to również ograniczyć liczbę błędów, ponieważ inspektorzy mogą wrócić i przejrzeć swoją pracę przed zatwierdzeniem.

Pozostałe historie

72% oszczędności czasu na inspekcjach bezpieczeństwa

Security services company

72% oszczędności czasu na inspekcjach bezpieczeństwa

sprawdź

Kontrola prawidłowego działania w 24 obiektach logistycznych

Real estate owner and manager

Kontrola prawidłowego działania w 24 obiektach logistycznych

sprawdź

Fizyczne i techniczne kontrole bezpieczeństwa w budynkach biurowych

Property management company

Fizyczne i techniczne kontrole bezpieczeństwa w budynkach biurowych

sprawdź