Czym różnią się role użytkowników?

W aplikacji Checly można przypisywać trzy typy ról do użytkowników:

Administrator organizacji

Ta rola jest przypisywana automatycznie do użytkownika, który tworzy nową organizację. Administrator organizacji ma wiele uprawnień, niedostępnych dla innych ról, w tym:

 • edycję nazwy oraz możliwość usunięcia organizacji;
 • dodawanie, edycję oraz usuwanie użytkowników;
 • dodawanie, edycję, usuwanie oraz przypisywanie lokacji;
 • tworzenie, edycję oraz usuwanie szablonów inspekcji;
 • tworzenie, edycję, usuwanie oraz przypisywanie inspekcji;
 • podgląd, drukowanie oraz wysyłkę raportów;
 • wykonywanie inspekcji przypisanych do użytkownika;
 • zarządzanie statystykami organizacji;
 • zarządzanie polityką dołączania do organizacji;
 • możliwość włączenia Checly Score;
 • zarządzanie planem oraz płatnościami;
 • dostęp do faktur.

W organizacji może istnieć tylko jeden Administrator Organizacji, a przekazanie tej roli innemu użytkownikowi jest możliwe po kontakcie z naszym Customer Center pod adresem hello@checly.app

Administrator lokacji

Tę rolę użytkownikom nadaje Administrator organizacji. Administrator lokacji ma wiele uprawnień w ramach przypisanych do niego lokacji:

 • dodawanie, edycję oraz usuwanie użytkowników;
 • tworzenie, edycję oraz usuwanie szablonów inspekcji;
 • tworzenie, edycję, usuwanie oraz przypisywanie inspekcji;
 • podgląd, drukowanie oraz wysyłkę raportów;
 • wykonywanie inspekcji przypisanych do użytkownika;
 • zarządzanie statystykami lokacji.

W organizacji może istnieć wielu Administratorów lokacji.

Inspektor

Ta rola jest przypisywana każdemu użytkownikowi, który dołącza samodzielnie do istniejącej organizacji. Inspektor ma podstawowe uprawnienia:

 • wykonywanie przypisanych do niego inspekcji;
 • podgląd, drukowanie oraz wysyłka raportów;
 • zarządzanie statystykami swoich inspekcji.

Sprawdź również

Jakie są limity użytkowników w organizacji?

Jak usunąć użytkownika?