Jak usunąć organizację?

Organizację może usunąć jedynie Administrator organizacji. Opcja ta jest dostępna w module Ustawienia w zakładce Organizacja.

Po usunięciu organizacji każdy użytkownik, który posiadał do niej dostęp, otrzyma e-mail z powiadomienień o jej usunięciu.

Pamiętaj! Usunięcie organizacji jest operacją nieodwracalną, która skutkuje usunięciem wszystkich danych, takich jak: konta użytkowników, szablony inspekcji, raporty, statystyki.

Sprawdź również

Jak założyć nową organizację w aplikacji Checly?

W anulować plan?