Jakie są limity użytkowników w organizacji?

W planach Pro oraz Team nie ma limitów użytkowników. Dodanie nowego użytkownika wpływa na wartość faktury za kolejny okres rozliczeniowy.

Limity w planie Enterprise są ustalane indywidualne, a ich zmiana wymaga kontaktu z nami pod adresem hello@checly.app

Sprawdź również

W jaki sposób zmienić limity wykonywanych inspekcji?

Jak wyliczana jest cena za kolejny okres rozliczeniowy?