72% oszczędności czasu na inspekcjach bezpieczeństwa
Klient:
Security services company
Obszary rozwiązań:
Security

72% oszczędności czasu na inspekcjach bezpieczeństwa

Security services company

Cel projektu

Cyfryzacja procesów kontrolnych i automatyzacja raportowania

Wyniki

Proces kontroli był przeprowadzany tradycyjną metodą opartą na papierowych listach kontrolnych. W kolejnym kroku cały zebrany materiał jest konwertowany do postaci elektronicznej i na tej podstawie tworzony jest raport. Od rozpoczęcia do wysłania raportu kontrola trwała średnio 165 minut na obiekt. Po wdrożeniu checly.com i predefiniowanej listy kontrolnej z możliwością automatycznego generowania raportu. Obecnie proces ten zajmuje średnio 30 minut dla tej samej grupy obiektów. Oszczędność czasu wyniosła średnio 72%.

Pozostałe historie

Kontrola prawidłowego działania w 24 obiektach logistycznych

Real estate owner and manager

Kontrola prawidłowego działania w 24 obiektach logistycznych

sprawdź

Fizyczne i techniczne kontrole bezpieczeństwa w budynkach biurowych

Property management company

Fizyczne i techniczne kontrole bezpieczeństwa w budynkach biurowych

sprawdź