Fizyczne i techniczne kontrole bezpieczeństwa w budynkach biurowych
Klient:
Property management company
Obszary rozwiązań:
Property management

Fizyczne i techniczne kontrole bezpieczeństwa w budynkach biurowych

Property management company

Cel projektu

Poprawa jakości świadczonych usług ochrony w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i technicznego.

Wyniki

Średni czas pełnej kontroli funkcjonalnej usługi ochrony został skrócony o 72%. Poziom nieznajomości standardów bezpieczeństwa zmniejszył się o 34 punkty procentowe. Poprawa parametrów jakościowych jest szczególnie widoczna w obszarze bezpieczeństwa i scenariuszy pożarowych. Odnotowano również wzrost zadowolenia najemców z usług ochrony w budynku.

Pozostałe historie

72% oszczędności czasu na inspekcjach bezpieczeństwa

Security services company

72% oszczędności czasu na inspekcjach bezpieczeństwa

sprawdź

Kontrola prawidłowego działania w 24 obiektach logistycznych

Real estate owner and manager

Kontrola prawidłowego działania w 24 obiektach logistycznych

sprawdź